Česko-izraelský inovační den Olomouc 2020 – Smart Healthcare Inovations

ZKRÁCENÝ NÁZEV
ČIID 2020

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
KUOLX01FHS89

POSKYTOVATEL
Olomoucký kraj

DOBA TRVÁNÍ
01. 06. 2020 – 30. 11. 2020

VEDOUCÍ PROJEKTU
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.

PARTNEŘI

  • Česko-izraelská smíšená obchodní komora
  • Olomoucký kraj
  • TESCO SW a.s.
  • Okresní hospodářská komora Olomouc
  • Univerzita Palackého Olomouc
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • BEA campus Olomouc
  • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
  • CzechInvest

OBSAH
Akce je zaměřena na realizaci 4. ročníku Česko-izraelských inovačních dní (dále také „ČIID“), které proběhnou v Olomouci, a to digitální formou. Mezinárodní konference o ICT inovacích ve zdravotnictví navazuje na celoroční komunikaci izraelských a olomouckých partnerů, profiluje Olomoucký kraj jako místo pro mezinárodní rozvoj Smart HealthCare Inovations.