ZKRÁCENÝ NÁZEV
ČIID 2019

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
KUOK 143212/2019

POSKYTOVATEL
Olomoucký kraj

DOBA TRVÁNÍ
01. 09. 2018 – 31. 12. 2019

VEDOUCÍ PROJEKTU
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.

PARTNEŘI

  • Česko-izraelská smíšená obchodní komora
  • Olomoucký kraj
  • TESCO SW a.s.
  • Okresní hospodářská komora Olomouc
  • Univerzita Palackého Olomouc
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • BEA campus Olomouc
  • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
  • CzechInvest

OBSAH
Hlavním cílem projektu je realizace Česko-izraelských inovačních dní. Jedná se o mezinárodní konferenci, jenž  je určená zástupcům firem a výzkumných institucí. Cílem mezinárodní konference je přinést obchodní příležitosti a posílit hospodářskou a vědecko-výzkumnou spolupráci, která se uskuteční na podzim roku 2019 v Olomouci. Vzhledem ke zdejší vysoké úrovni zdravotní péče, expertním kapacitám v oblasti ICT a špičkovému medicínskému výzkumu jsou inovační dny zaměřeny na oblast inovací ve zdravotnictví. Přípravné činnosti projektu v roce 2018 měly přímou návaznost na pořádané aktivity projektu v roce 2019.

 

www.inovacnidny2019.cz