ZKRÁCENÝ NÁZEV
ČIID 2019

REGISTRAČNÍ ČÍSLO
KUOK 143212/2019

POSKYTOVATEL
Olomoucký kraj

DOBA TRVÁNÍ
01. 09. 2018 – 31. 12. 2019

VEDOUCÍ PROJEKTU
Mgr. Marek Vaculík, Ph.D.

PARTNEŘI

  • Česko-izraelská smíšená obchodní komora
  • Olomoucký kraj
  • TESCO SW a.s.
  • Okresní hospodářská komora Olomouc
  • Univerzita Palackého Olomouc
  • Fakultní nemocnice Olomouc
  • BEA campus Olomouc
  • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
  • CzechInvest

OBSAH
Akce byla zaměřena na realizaci 3. ročníku Česko-izraelských inovačních dní (dále také „ČIID“), které proběhly v Olomouci dne 6. 11. 2019. Jednalo se o celodenní konferenci, která byla určena zástupcům firem a výzkumných institucí, jejímž cílem bylo přinést obchodní příležitosti a posílení hospodářské a vědecko-výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael. Konference byla pořádána ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou (dále také „ČISOK“), která tuto tradiční akci založila. Vzhledem k vysoké úrovni zdravotní péče, expertním kapacitám v oblasti ICT a špičkovému medicínskému výzkumu v Olomouckém kraji, byly inovační dny zaměřeny na téma „Informačně-komunikační technologie (ICT) ve zdravotnictví“ s přímou návazností na probíhající i plánované výzkumné aktivity v olomouckém regionu.

 

www.inovacnidny2019.cz