Projekt Inovační procesy založené na klastrových strukturách z programu Švýcarsko-českého partnerství.